Voor wie is het psycho-spirituele werk bestemd?

De psycho-spirituele benadering is inzichtgevend en heilzaam als je:

  • – voelt dat jij je in een Transformatie bevindt en wilt leren begrijpen welke betekenis dit voor jou heeft
  • – gevoelsmatig en in de diepte wilt werken aan jouw innerlijke ontwikkeling
  • – begeleiding zoekt bij verwerking, bewustwording en groei
  • – graag betrokken bent bij jouw eigen proces en zelfwerkzaam wilt zijn
  • – beseft dat de drempels in het leven in wezen uitdagingen zijn van onze ziel
  • – wilt leren vertrouwen op de kracht van jouw hart en het vermogen tot heling
  • – als je werkelijk bereid bent om te veranderen wat je verstoort

Afhankelijk van de intentie of hulpvraag kan er een eenmalig consult of een traject plaatsvinden. In overleg wordt besproken wat de diagnostische, therapeutische of coaching mogelijkheden zijn.

De internationale praktijk bevindt zich in Amsterdam is goed bereikbaar met het OV.
Er kan in de straat -tegen betaling- geparkeerd worden.

English speaking clients are welcome.
Je travaille également avec des personnes francophones.

Contra-indicaties:

  • – Het hebben of het hebben gehad van psychiatrische klachten en/of het gebruik van psychofarmaca.
  • – Verslavingsproblematiek en/of het gebruik van verdovende middelen.

“When we are no longer able to change a situation, then we are challenged to change ourselves”
Viktor L. Frankl