Privacy Policy

Privacy

Graag wil ik met je delen hoe jouw privégegevens worden beschermd.

Website
Deze site bevat géén cookies. Dat wil zeggen dat er geen gegevens van jou worden opgeslagen.
Deze site maakt gebruik van HTTPS met als doel een veilige uitwisseling van gegevens.
Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.
 



Cliënten
Voor een goede begeleiding als coach leg ik een handgeschreven dossier aan.
Jouw dossier bevat informatie die u met mij wilt delen in consulten, email en eventueel telefonisch overleg.
Daarnaast bevat het dossier gegevens zoals jouw adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Jouw privacy wordt beschermd.

Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens, Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in het cliëntendossier worden tijdens het coaching traject bewaard. De boekhouding waarin de facturen op data coaching staan geregistreerd moeten bij de wet 7 jaar worden bewaard (fiscus)


Renée is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (t.b.v. de Wkkgz erkende Geschillencommissie KPZ).


Klachtenportaal


KvK 34350162
BTW: NL001351280B25