Psycho-spirituele reading

Het menselijke energiesysteem is een onuitputtelijke bron van veelzijdige kennis over het individu. Een reading behelst het helder waarnemen en interpreteren van de energetische informatie door de reader. Door de informatie te duiden kan men inhoudelijk weergeven hoe en waar de client zich in zijn / haar leven bevindt.
Een reading stimuleert, op psychologisch niveau, dieper inzicht in zichzelf te ontwikkelen.
Kwaliteiten, verworvenheden, competenties, maar eveneens leed, innerlijke schaduwdelen, of onverwerkte emoties worden belicht. Daarnaast wordt onderzocht hoe innerlijke kwaliteiten kunnen bijdragen tot zelfverwezenlijking. Welke persoonlijke thematiek en (onbewuste) emoties doorleefd en verwerkt kunnen worden zodat stagnerende energie niet langer de huidige levensfase belast.
Ook thematiek die voortkomt uit transgenerationele overdracht of uit eerdere levens kan worden onderzocht om het helingsproces te ondersteunen.
Als er sprake is van een grote transformatie dan wordt het proces verhelderd om dieper spiritueel begrip te stimuleren. Veel mensen voelen een waarachtig verlangen naar meer betekenis en vervulling in hun bestaan.
Een zorgvuldige reading komt voort uit de samenwerking op zielsniveau tussen reader en de client. Het ontmoeten van de eigen ziel activeert zelfkennis en het zelfgenezend vermogen. Een reading werkt inspirerend en heilzaam! Je kunt de reading opnemen zodat deze later kan worden afgeluisterd en er, op het eigen tempo, mee gewerkt kan worden.

Vanwege de vele trainingen in binnen- en buitenalnd is er geen ruimte in de praktijk voor losse readings t/m eind 2024.

“Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging”
Joseph Campbell