Psycho-spirituele geneeswijzen

De psycho-spirituele traditie stimuleert een stromende verbinding tussen persoonlijkheid en ziel.

De persoonlijkheid, de geest wordt in dit leven opgebouwd om onder andere veiligheid te creëren, grenzen te kunnen stellen, en het ik te profileren.
De ziel omvat innerlijke wijsheid, liefde en kracht. De ziel staat in contact met de levensmissie, de bijdrage die je hier als mens wilt vormgeven.
Als groei zich aandient in de vorm van een beproeving dan ziet de ziel dit als een leerproces om aan te gaan en te doorleven. Terwijl de persoonlijkheid juist weerstand kan voelen tegen innerlijke beweging. Verandering vraagt immers om vertrouwen en actieve overgave.
In een dergelijk proces kan men behoefte hebben aan inzichtgevende en heilzame steun door psycho-spiritueel werk. Zodat de uitdaging een uitnodiging kan worden tot transformatie.

medicine buddha

De psycho-spirituele benadering onderzoekt de diepere lagen om dichterbij de kern, de oorsprong van thematiek te komen.
De oorsprong wordt beschouwd als de wortel waar zowel licht en schaduw geconcentreerd aanwezig zijn. Hier ligt na loutering, de remedie voor het verstoorde evenwicht.

De psycho-spirituele filosofie benadrukt het hart als centrum van geneeskracht. Integriteit en niet-oordelen zijn belangrijk voor de werkwijze. Elke mens heeft recht op zorgvuldige en individueel afgestemde begeleiding.
De psycho-spirituele energie is ook verbonden met de Medicine Buddha, deze symboliseert mededogen en verlichting van lijden. Daarnaast staat deze lapis lazuli-blauwe boeddha ook voor wijsheid, het vermogen om bij de kern van de verstoring te komen en een genezende beweging tot stand te brengen.
Renée heeft in 1999 de Medicine Buddha inwijding ontvangen van wijlen Trogawa Rinpoche, een vooraanstaande Tibetaanse arts.

“And we are put on earth a little space so that we may learn to bear the beams of Love”
William Blake