Shamanistische healing

De praktijk is vanwege de vele trainingen in binnen- en buitenland gesloten voor losse sessies in 2024.

Zodra er weer ruimte vrijkomt voor krachtige shamanistische healings van Renée en Dave, waarin de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen, dan zal dit op de site vermeld staan.
We werken bezield vanuit verbondenheid met inheemse tradities, in een grote tipi, in het bos op landgoed De Hoorneboeg, bij Hilversum.


Dave en Renée en de tipi op landgoed De Hoorneboeg, bij Hilversum.

Je kunt een mail sturen met jouw een korte toelichting op jouw thema, dan nemen we contact op. We stemmen eerst af, vanuit zorgvuldigheid, om te voelen of shamanistische healing nu passend is bij jouw proces.
Na de healing ontvang je tevens een Pacific Essences remedie, deze wordt bereid, afgestemd op jouw thema en ontwikkeling. Je ontvangt schriftelijk informatie over de inhoud van jouw unieke remedie (essences). De druppels helpen je de healing te integreren.

Healing richt zich op het herstellen van disbalans in het menselijke energiesysteem. Hierbij wordt het zelfgenezend vermogen van de healee geactiveerd.
Healing werkt zowel op energetisch (non-verbaal) als op inhoudelijk niveau. Het non-verbale aspect is verbonden met het afvoeren van ballast en het activeren van een gezonde energiecirculatie. Terwijl de inhoudelijke, therapeutische impulsen tot doel hebben om verwerking en inzicht te begeleiden.
De healer bereidt zich voor door af te stemmen op ziel van de healee en onderzoekt hoe de aangedragen themathiek behandeld kan worden.

In shamanistische healing wordt er vaak gewerkt met soul retrieval, het opsporen, verzorgen en terugbrengen van afgescheiden zielsdelen.
Ten tijde van grote beproevingen kan het voorkomen dat een deel van de ziel als het ware vast is blijven zitten in een belemmerende situatie, zelfs al is deze inmiddels voorbij. Dit levert vaak gevoelens van onmacht en onvrijheid op die niet alleen je psyche belasten maar ook de ziel.
Shamanistische tradities bewerkstelligen een shift of consciousness, een verandering van bewustzijn. Deze benadering biedt perspectief voor groei en transformatie.
Vaak helpt de trommel van de healer bij het dieper komen in jouw eigen proces.

Binnen shamanistische healing is er eveneens aandacht voor het voorouderveld. Onverwerkte ervaringen en thematiek van eerdere generaties kunnen je (onbewust) beïnvloeden. Overigens is het van belang om te weten dat er ook altijd voorouders zijn die graag hun wijsheid, liefde en kracht willen doorgeven.
In een healing kan er gewerkt worden t.b.v. bewustwording, heling en inspiratie verbonden met het voorouderveld, hierbij vullen de shamanistische visie en het systemische werk elkaar mooi aan.

Traumaverwerking waarbij het lichaam actief betrokken wordt, is een openende en gevoelsmatige methode, vooral voor mensen die mentaal geblokkeerd zijn geraakt.
In een langer begeleidingstraject kan ook regressietherapie worden ingezet. Dit is zinvol wanneer een blokkade zich bijvoorbeeld bevindt buiten een bewuste herinnering. Een verstoring ontstaan in de vroege jeugd, de prenatale fase of in een eerder bestaan kan ondermijnend doorwerken totdat dit volledig geheeld is.

“The message that underlies healing is simple yet radical: We are already whole…. Underneath our fears and worries, unaffected by the many layers of our conditioning and actions, is a peaceful core. The work of healing is peeling away the barriers of fear that keep us unaware of our true nature of love, peace, and rich interconnection with the web of life. Healing is the rediscovery of who we are and who we have always been.” Joan Borysenko

Voor het maken van een afspraak of meer informatie, gelieve het Contactformulier in te vullen en te verzenden. Er zal dan spoedig contact worden opgenomen.