Shamanistische, epigenetische en systemische healing

Healing is gericht op het herstellen van onbalans in het menselijke energiesysteem. De helende impuls bevordert zuivering. Daarna wordt er gewerkt aan het opladen van het energiesysteem. De juiste dosering en doorstroming zijn van vitaal belang voor welzijn en innerlijke ontwikkeling. Hierbij wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Dit bevindt zich in het hartchakra. Liefde is een grote helende kracht!
Er wordt aandacht besteed aan het gegrond zijn, in het hier en nu, en het creëren van evenwicht tussen denken en voelen. Healing werkt zowel op verbaal als op nonverbaal niveau en kan worden toegepast bij veel thematiek. Het non-verbale aspect is verbonden met het activeren van een gezonde energiecirculatie. Terwijl inhoudelijk werk vaak ook om een verbale inbreng vraagt. De healer stemt af op ziel van de cliënt en onderzoekt hoe de aangedragen themathiek behandeld kan worden. Als cliënt kan je kiezen voor de -bovenbeschreven- meer westerse healing of juist voor een shamanistische vorm. In shamanistische sessies wordt er vaak gewerkt met soul retrieval, het opsporen, verzorgen en terugbrengen van afgescheiden zielsdelen. Shamanistische tradities bewerkstelligen een shift of consciousness, een verandering van bewustzijn, die perspectief biedt: in groei en transformatie.
In de praktijk kan er eveneens gewerkt worden met individuele (familie) opstellingen. Er is vooral veel aandacht voor de energetische ‘overlevering’ van onbewuste of verholen gevoelservaringen, door generaties (transgenerationeel) heen.
Er kan overigens ook vanuit de shamanistische traditie gewerkt worden met de bewustwording, zuivering en helende doorstroming via de voorouders.
Traumaverwerking waarbij het lichaam actief betrokken wordt, is een openende en gevoelsmatige methode, vooral voor mensen die mentaal geblokkeerd zijn geraakt.
In een begeleidingstraject kan ook gekozen worden voor regressietherapie. Dit is zinvol wanneer een blokkade zich bijvoorbeeld bevindt buiten een bewuste herinnering. Een verstoring ontstaan in de vroege jeugd, de prenatale fase of in een eerder bestaan kan ondermijnend doorwerken totdat deze volledig geheeld is.

Tijdens een healingtraject wordt een client zich bewust van de eigen, authentieke beweging. Ook wordt er geleerd om de innerlijke wijsheid (ziel), actief te betrekken bij het genezingsproces van de psyche.
Tussen de sessies in is er altijd ruimte om ervaringen te delen bv via de mail. Dit ondersteunt jouw proces en de integratie van inzichten.

Healing kan zinvol en effectief zijn voor allerlei thematiek zoals o.a. onverwerkt trauma, zingeven aan je bestaan, rouwprocessen, zelfbespiegeling, doorgronden van onbegrepen blokkades, transgenerationele thematiek, herstel bij ziekte of symptomen van opgebrand zijn.

“The message that underlies healing is simple yet radical: We are already whole…. Underneath our fears and worries, unaffected by the many layers of our conditioning and actions, is a peaceful core. The work of healing is peeling away the barriers of fear that keep us unaware of our true nature of love, peace, and rich interconnection with the web of life. Healing is the rediscovery of who we are and who we have always been.” Joan Borysenko

Voor het maken van een afspraak of meer informatie, gelieve het Contactformulier in te vullen en te verzenden. Er zal dan spoedig contact worden opgenomen.