Authentiek Healership, shamanistische healingtradities, eerst lesjaar 2022-23

In de oudste spirituele stroming op aarde, het animisme, is alles bezield. Doordat de natuur een essentiële plek inneemt, erkent het animisme de verbondenheid van al het leven met elkaar.
Elk inheems volk had/heeft zieners en genezers die naar andere dimensies kunnen reizen voor het verwerven van inzicht, kracht en heling.
Ze kunnen dit omdat ze in staat zijn om hun bewustzijn te veranderen en aan te passen aan een andere trilling. Ze kunnen met helderheid de diepere dynamiek waarnemen in processen en thematiek. Ze ontvangen kennis over het herstellen van verstoringen en delen hoe / wat getransformeerd mag worden.
De westerse wereld noemt deze mensen Shamanen en de stroming Shamanisme. Deze term is echter afkomstig uit Oost-Siberië en hoort specifiek bij Toengoezische volkeren.
Het is van belang te beseffen dat iedere inheemse traditie helers en zieners had/heeft die ze met een eigen benaming aanduiden. Elk healership wordt bepaald door de leefomstandigheden, de behoeften en het spirituele wereldbeeld van een volk. Dit kunnen we nog steeds ervaren, in ons hedendaagse leven.

Oude genezingstradities hebben een veelomvattende visie op de mens en het grotere geheel. Er is aandacht voor de onderlinge verhoudingen en het herstellen van evenwicht. In deze training stroomt inspiratie uit oorspronkelijke wijsheid naar het hedendaagse pad van heling. Met authentieke en innovatieve oefeningen, healings en rituelen. We werken met diep respect voor en erkenning aan alle bronnen van wijsheid.

We maken kennis met de psychologische betekenis van de vier windrichtingen van het Levenswiel. We ontdekken en onderzoeken liefdevol diverse, rijke genezingstradities op de wereld. Diepe wijsheid die zinvol en actueel is voor het leven op aarde. Visies die ons inspireren in het ervaren van en vormgeven aan hedendaagse healing. Hierin volg je steeds het pad van zelfbevrijding en innerlijke groei, op weg naar jouw authentieke healership.

De training Authentiek Healership is alléén geschikt voor hen die de Transformational Mentorship hebben voltooid.

De training bestaat uit twee jaar. Het 1e jaar 2022-2023 bestaat uit 7 boeiende lesdagen: zondagen 25 september, 13 november. Zaterdagen 10 december 2022, 28 januari, zondagen 12 maart, 16 april en zaterdag 20 mei 2023.
De training vindt plaats op de prachtige Buitenplaats De Hoorneboeg. Het ligt bij Hilversum, midden in het Goois Natuurreservaat. Hierdoor kunnen we ook prachtig buiten werken, in de natuur om de fijne lesruimte heen.
Deze training is vol.