Transformatie Training
Inclusief individuele coaching 2021-2022

De 2020-2021 training is vol!

De 2021-2022 Transformatietraining vindt plaats op 18 september, 30 oktober, 19 december 2021, 30 januari, 12 maart, 10 april en 28 mei 2022
 

Deze boeiende training heeft al veel mensen inhoudelijk begeleid in de eigen, persoonlijke Transformatie.
Dit intensieve pad is gericht op allen die bereid zijn om hun innerlijke ontwikkeling actief te ondersteunen met doorvoelen en zelfreflectie. Het oprechte verlangen voelend om te transformeren en te helen wat zich heeft aangediend.
Zie ook onder Ervaringen wat deelnemers vertellen.

Grote veranderingen en onverwachte ervaringen kunnen indringend zijn. Soms zelfs beproevend. We wenden ons af, juist als we kunnen leren om te doorvoelen. Doorleven doet bewust worden, omarmen en ervaren dat we vanuit verwonding kunnen helen.
In de training leer je af te dalen en op zielsnivau te voelen. Dan (h)erken je de uitnodiging om mee te bewegen naar de diepere betekenis voor jouw leven. Hierdoor kan je jouw potentie meer verwezenlijken en neemt jouw innerlijk kracht toe.


De psycho-spirituele benadering omvat zowel het werken met individuele thematiek in contact met de psyche als het inhoudelijk betekenis geven aan ervaringen in jouw bestaan. Elke lesdag wordt verder geintegreerd door het doen van bijbehorende thuisopdrachten.
Je wordt meegenomen op inspirerende en heilzame wijze in zeven lesdagen.

Het lesprogramma volgt de opgaande stroom door de chakra's. Elk energiegebied beinvloedt specifieke psychologische en spirituele thema's in jezelf. De oefeningen ondersteunen introspectie, verwerking, het verwerven van inzichten en het ontdekken wat jou vervulling geeft.
 

Deze training is inclusief 7 uur individuele Transformatie Coaching, gedurende 2021 - 2022.

Je leert heldere perceptie effectief in te zetten, in voelen, zien en innerlijk weten. Het onderscheid ontdekken tussen de energie van de ziel en het ego, evenals het communiceren op zielsniveau.

Er is aandacht voor Systemisch werk  met behulp van individuele opstellingen of in het werken in tweetallen.
Naast meditaties maak je contact met diverse Shamanistische benaderingen, zoals journeys, soul retrieval, werk met de zielen van jouw voorouders. Je zult meer inzicht verwerven in de eigen potentie en levensmissie.
Je ontdekt ook wat inzicht gevende, actieve meditaties vanuit Tibetaanse tradities voor je kunnen betekenen.
Je krijgt Power Tools mee, concrete handvaten voor jouw pad!

We werken op hartniveau en zorgvuldig samen. We werken in overeenstemming met de Covid-regels.

Er is geen open inschrijving voor de training omdat het diepe, innerlijke werk niet voor iedereen, op elk moment, geschikt is. Daarom is het belangrijk om eerst een reading te ontvangen. De online workshop Heldere Perceptie is een goede voorbereiding op de Transformatietraining.

De training vindt in 2021 plaats in ruime zaal in Amsterdam (100m2).
In 2022 werken we in de natuur, op Buitenplaats De Hoorneboeg, een prachtig landgoed (13 ha) middenin het Goois Natuuresservaat bij Hilversum.
Deze training heeft nog enkele plekken vrij.
 

We werken uiteraard in overeenstemming met de overheidsmaatregelen en een professionele air purifier.
 

“Love is what we are born with. Fear is what we learn. The spiritual journey is the unlearning of fear and prejudices and the acceptance of love back in our hearts. Love is the essential reality and our purpose on earth. To be consciously aware of it, to experience love in ourselves and others, is the meaning of life. Meaning does not lie in things. Meaning lies in us.”
Marianne Williamson

"When we are brave enough to share our true authentic self with the world, we make room for miracles. When we remember that we’re all different and that it’s okay to not look like someone else or talk like someone else or share like someone else – it’s actually preferable that you are in your own lane doing your own thing following your own heart. Because that’s where the true magic lies." 
Jodi Chapman


Als je het Contactformulier invult, dan neem ik spoedig contact met je op.